• Telemedicine Service Available

“COVID-19 महामारीको समयमा बिरामीहरुका लागि  ब्लु क्रस हस्पिटलले, घर मै बसी चिकित्सक द्द्वारा “Telemedicine- Consultation सेवा उपलब्ध गराईएको छ . ”